กิจกรรมและโครงการที่ดำเนินการ

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านหนองยางจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565 มีผู้สมัคร 3 เบอร์คือ

1.เด็กหญิงกนกวรรณ หารชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.เด็กชายยพีระพัฒน์ ศักดิ์สิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3.เด็กหญิงณัชชา สิงห์อ่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เปิดหีบลงคะแนนเวลา 13.10 นาที จำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ 107 คน ลงคะแนน 103 คน ขาดเรียน 4 คน ได้ปิดหีบบัตรนับคะแนนเวลา 14.30 น.
1.เด็กหญิงกนกวรรณ หารชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน 13 คะแนน
2.เด็กชายยพีระพัฒน์ ศักดิ์สิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้คะแนน 45
3.เด็กหญิงณัชชา สิงห์อ่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้คะแนน 45
บัตรเสียจำนวน 0 ใบ
ผลการเลือกตั้ง เบอร์2 และเบอร์ 3 คะแนนเท่ากัน จึงใช้วิธีการเป่ายิงชุบ กติกาคือ ชนะ 2 ใน 3 ครั้ง ผล เบอร์ 3 ชนะ ได้รับหน้าที่ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย คือการออกเสียง แสดงความคิดเห็น และเคารพสิทธิของผู้อื่น โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นที่ปรึกษาในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *