ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านหนองยาง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1043660478
รหัส Smis 8 หลัก :  43020126
รหัส Obec 6 หลัก :  660478
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  บ้านหนองยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  nongyang
ที่อยู่ :  หมู่ที่   6   บ้านหนองยาง
ตำบล :  เฝ้าไร่
อำเภอ :  เฝ้าไร่
จังหวัด :  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :  43120
โทรศัพท์ :  042430278
โทรสาร :  042430278
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  19/5/2519
อีเมล์ : 43020126@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :  https://www.nkny.nongkhai2.go.th
Facebook :  https://web.facebook.com/Nongyang2022
กลุ่มโรงเรียน :  เฝ้าไร่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  อบต.เฝ้าไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:     26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     7 กม.

Loading