ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 2106161
อนุบาล 3106161
รวม อนุบาล2012322
ประถมศึกษาปีที่ 13581
ประถมศึกษาปีที่ 257121
ประถมศึกษาปีที่ 395141
ประถมศึกษาปีที่ 495141
ประถมศึกษาปีที่ 5109191
ประถมศึกษาปีที่ 64481
รวมประถม4035756
มัธยมศึกษาปีที่ 10000
มัธยมศึกษาปีที่ 20000
มัธยมศึกษาปีที่ 30000
รวมมัธยมต้น0000
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า0000
รวมทั้งหมด60471078

Loading