ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง
 ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :นาย สมโภชน์    สุวรรณโสภา
ตำหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ
สังกัด :สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน :บ้านหนองยาง  
0981023895sosomphod@gmail.com

Loading