ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน

  • โรงเรียนบ้านหนองยาง  เลขที่ 15 หมู่ 6 บ้านหนองยาง  ตำบลเฝ้าไร่  อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย 43120
  • E-Mail : 43020126@nongkhai2.go.th
  • โทรศัพท์ : –

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

Loading