ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองยาง

อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
สปช.302/28
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2562
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2541
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2524
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2550
ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2519

Loading